2022-2023 Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El diploma aborda el marc legal i jurisprudencial de la llengua catalana a l'estat espanyol i els drets lingüístics que se'n deriven, amb especial referència a la situació de les Illes Balears.

De la mà d'especialistes en legislació lingüística i drets lingüístics, es posen a l'abast dels interessats les bases formatives i els instruments adients per familiaritzar-se amb la problemàtica que caracteritza la regulació jurídica de la convivència de llengües en contextos plurilingües, el model juridicolingüístic de la Constitució de 1978, el règim jurídic del català als diferents territoris del domini lingüístic o els drets lingüístics dels parlants i els mecanismes que en garanteixen la tutela.

Adreçat a

Aquesta formació està dirigida especialment a:

— Graduats i estudiants de Dret o Ciències Polítiques

— Graduats i estudiants de Llengua i Literatura Catalanes (o titulacions equivalents)

— Graduats i estudiants d'altres titulacions i persones interessades a conèixer el marc legal de la llengua catalana i els drets lingüístics que en deriven.

Modalitat

El curs se durà de forma presencial a Mallorca, i amb presencialitat virtual pels matriculats de Menorca, Eivissa i Formentera.

Criteris admissió

Si hi hagués un nombre de matrícules més elevat que el nombre de places, hi tindran prioritat:

1. En primer terme els graduats/llicenciats i, subsidiàriament, els estudiants d'aquestes titulacions i per aquest ordre: Dret, Ciències Polítiques o Llengua i Literatura Catalanes (o titulacions equivalents).

2. En segon terme, els graduats/llicenciats i, subsidiàriament, els estudiants d'altres titulacions.

3. Per últim, públic en general.

S'otorgaran 20 places a Mallorca i 5 a distribuir entre Menorca, Eivissa i Formentera.

En cas d'empat dins d'alguna d'aquestes tres categories, es prioritzarà qui tengui un nivell més elevat de llengua catalana acreditat amb certificació oficial.

Es valorarà la vinculació del lloc de feina/especialització professional amb els continguts propis del curs

Publicació llistat definitu alumnat 21 de setembre

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Diploma Universitari, Dret, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta