Curs pràctic preparatori per a la certificació NSE 4 Network Security Professional de Fortinet

Preu i condicions

  • Matrícula per alumnat de la UIB: 290 euros
  • Matrícula per ex alumnat titulat a la UIB: 390 euros

L'Escola Politècnica Superior de la UIB, en col·laboració amb l'empresa tecnològica en serveis TI Dagram, amb seu a Palma, atorgarà una plaça gratuïta a un/a alumne/a de la UIB que cobrirà la totalitat del cost de la matrícula d'aquest curs. Els alumnes que vulguin optar a aquesta beca ho han de sol·licitar i han de complir els requisits següents:

·        Estar actualment matriculat al Grau d'Enginyeria Telemàtica de la UIB.

·        Haver superat l’assignatura "Arquitectura i Interconnexió de Xarxes" del pla d’estudis d’aquest grau.

La plaça es concedirà a l’alumne/a que ho hagi sol·licitat, que compleixi els dos requisits anteriors i que tengui millor expedient acadèmic.

El nombre de places del curs és limitada. Inicialment s’obrirà la matrícula a l’alumnat del grau d’Enginyeria Telemàtica (es reservarà part de les places a aquest col·lectiu) i després als del grau d’Enginyeria Informàtica. La direcció del curs es reserva el dret de seleccionar l’alumnat d’entre els aspirants.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul•lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui impartir.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne/a o anul•lació del curs.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Presencial, UIBTalent
Llista d'espera