Curs d'Actualització Universitària: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2022/23

Titulacions que es poden obtenir

  • "Curs d'Actualització Universitària: Com es Poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada
  • "Diploma Universitari: Com es Poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma: Com es Poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes sense accés a la Universitat.
A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats