Curs d'Actualització Universitària: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2022/23

Programa i continguts

Módul 1. Direcció, Supervisió i Lideratge (2 ECTS).

 1. Importància del tema a l'àmbit laboral.
 2. Diferenciació de conceptes.

 3. Teories explicatives i estudis realitzats.
 4. Funcions de la direcció a les organitzacions laborals.

Mòdul 2. La Motivació a l'Àmbit Laboral (2 ECTS).

 1. Introducció
.
 2. Concepte
.
 3. Teories centrades en el contingut.
 4. Teories centrades en el procés.

 5. Resum de les teories explicatives de la Motivació laboral.
 6. Motivació i Satisfacció laboral.

 7. Motivació Rendiment laboral.

 8. Aspectes motivacionals de les tasques i de l'organització.
 9. El paper del directiu/va a la motivació del treballador/a i de l'equip de treball.

Mòdul 3. Habilitats Socials per a la Direcció (2 ECTS).

 1. Introducció
.
 2. Les habilitats socials.

 3. Habilitats comunicatives i assertives.
 4. Habilitats de supervisió, coordinació i direcció.
 5. Habilitats de negociació.
 6. Habilitats per a l'avaluació del rendiment.

 7. Habilitats per a la motivació dels equips de treball.
A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats
Matrícula oberta