Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any acadèmic 2022/23

Estructura i contingut

 1. Introducció a la Nutrició i Alimentació Infantil (1 ECTS)
 2. Els Principals Nutrients (1.5 ECTS)
 3. Els Grups d'Aliments (1.4 ECTS)
 4. Valoració Nutricional (1 ECTS)
 5. Alimentació en el Primer Any de Vida (1.5 ECTS)
 6. Alimentació en els Nins Preescolars i Escolars (1.5 ECTS)
 7. Alimentació a l'Adolescent (1.5 ECTS)
 8. Promoció de la Salut en la Nutrició Infantojuvenil (1 ECTS)
 9. Alimentació dels Nins amb Determinats Trastorns de Salut (3 ECTS)
 10. Alimentació en Situacions Especials (1 ECTS)
 11. Els Menjadors Escolars (1 ECTS)
 12. Treball de fi de curs (4.6 ECTS)
A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari