Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Programa i continguts

1. Estils de vida saludables.

 • Alimentació i activitat física en persones majors.
 • Afectivitat en persones majors.

2. Intervenció en recursos sociosanitaris.

 • Xarxa sociosanitària i recursos dirigits a la persona major. Cartera i catàleg de Serveis Socials.
 • Llei de Promoció i de l'Autonomia personal i Atenció a la Dependència.
 • Programes d'Atenció i Promoció a la persona major. Envelliment actiu.

3. Atenció a les persones majors sanes i malaltes.

 • Problemes d'infermeria més prevalents en els majors.
 • Habilitats socials i comunicatives per als professionals de la salut que atenen a gent major.
 • Conflictes en àmbits familiars i institucionals en relació a la persona major. Maltractament i altres situacions.

4. Investigació Social Aplicada.

 • Fonts d'informació científica en geriatria i gerontologia.
 • Investigació social en l'àmbit de la geriatria.
 • Pràctica basada en l'evidència en geriatria.

5. Espai Residencial.

 • Habitatge, entorn, productes de la vida diària. Ciutats amigables.
 • Ergonomia en persones majors.
 • Noves tecnologies en el domicili.

6. Treball final sobre el contingut del curs.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari
Matrícula oberta