Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS). (EDICIÓ MALLORCA) 2022-23

Titulacions que es poden obtenir

Per a persones amb titulació universitària reglada:

"Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)".
"Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)".
“Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”.
“Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Docents. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”.
"Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)".

Per a persones amb accés a la Universitat:

“Diploma Universitari de Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS)”.
“Diploma Universitari d'Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”.
“Diploma Universitari d'Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”. (15 ECTS)”.
"Diploma Universitari de Competències Emocionals: Aplicacions Docents. Títol propi de la UIB (15 ECTS)".
"Diploma Universitari de Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)".

Per a persones sense accés a la Universitat:

“Diploma d'Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”.
“Diploma d’Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)”.
"Diploma de Competències Emocionals: Aplicacions Docents. Títol propi de la UIB (15 ECTS)".
"Diploma de Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)".


 

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats, Màster, Presencial