Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS). (EDICIÓ MALLORCA) 2022-23

Horari

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent del curs.

En cadascun dels dos Experts que conformen el Màster cal lliurar el treball final que inclou la presentació d'un quadern de treball dividit en dues parts: una per a l'aprofitament personal, i l'altra per al seguiment de les aplicacions professionals dels continguts del curs.

A més de la qualificació d’aquest treball, es tindrà en compte la participació a les classes i la realització de les pràctiques i activitats proposades.

En el cas de l’Especialista, l’avaluació consistirà en la presentació d'un treball d'aplicació docent i/o professional de les competencies emocionals.

Quines sortides professionals tindré?

L'adquisició de coneixements teòrics i pràctics en competències emocionals facilita la millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l’orientació i l'assessorament per a la formació emocional intel·ligent, l’afrontament constructiu de problemes i dificultats i la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament constructiu de conflictes.

Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals als quals està destinada aquesta formació i potencien les competències curriculars relacionades amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut, l’empresa i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats, Màster, Presencial