Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preu

Matrícula: Gràcies al finançament d' IBDona el preu és de 390 euros.

Es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne/a o anul·lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no arribi al nombre mínim d’alumnat perquè es pugui impartir.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta