Especialista Universitari en Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS). Any acadèmic 2020/21