2022-2023 Curs de Llenguatge Jurídic Català

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El curs de Llenguatge Jurídic Català té com a objectiu abordar les característiques bàsiques del llenguatge jurídic català, treballar els principals aspectes ortogràfics i gramaticals controvertits de la redacció jurídica i donar a conèixer els criteris de redacció de contractes, demandes, resolucions i dictàmens, entre d'altres. El curs també ensenya a utilitzar recursos lingüístics especialitzats en llenguatge jurídic per tal que els alumnes esdevinguin autònoms en la resolució de dubtes lingüístics

Adreçat a

Dirigit a graduats en Dret, estudiants de 3r i 4t curs del Grau de Dret o de 4t i 5è de GAD2 (o titulacions equivalents) i públic interessat en general.

Criteris d'admissió

Si hi ha un nombre de matrícules més elevat que el nombre de places que s'ofereixen en el curs, s'establiran les prioritats que hi ha a continuació:

  • En primer terme, els graduats en Dret i, seguidament, els estudiants de 3r i 4t curs del grau de Dret o de 4t i 5è curs de la doble titulació de grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret (per ordre d’inscripció).
     
  • En segon lloc, el públic en general (per ordre d’inscripció).
     

En cas d’empat dins alguna de les dues categories anteriors, es prioritzarà la persona que tengui un nivell més elevat de llengua catalana acreditat amb un certificat oficial.

Calendari de selecció: 

Essent que s'han superat el nombre de places oferides s'hauran de seguir els criteris de selecció.

22/02/2023 Tancament de matrícula
28/02/2023 publicació llistat provisional admesos
02/03/2023 Al·legacions. Formulari per realitzar la petició oportuna
03/03/2023 publicació llistat definitiu alumnat 

Llista definitiva alumnat admès

Petició al·legació

Actualment no pot emplenar aquest formulari.
A distància, Curs, Educació, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent