Curs de Català del nivell A1

Continguts

• Identificar-nos i demanar que algú s'identifiqui
• Presentar terceres persones i donar-ne informació sobre terceres persones
• Intercanviar informació personal
• Intercanviar informació sobre un lloc
• Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment
• Demanar i dir l'hora
• Dir on viu algú
• Descriure l'habitatge i l'entorn
• Fer comparacions
• Intercanviar informació personal sobre fets passats
• Expressar sentiments i estats d'ànim
• lntercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris
• Expressar gusts i preferències sobre menjars
• Entendre i produir els intercanvis lingüístics necessaris per comprar aliments
• Entendre i produir els intercanvis lingüístics necessaris en un restaurant

Estructures lingüístiques

• Determinants: articles personals, determinats i indeterminats, demostratius, possessius
• Noms (països, nacionalitats, llengües, estudis, professions, parentesc, parts del dia, dies de la setmana, mesos de l'any, estacions de l'any, establiments, parts d'un habitatge, adreces, aliments, plats, mesures, etc.)
• Adjectius (per descriure llocs, persones, qualitats, colors i formes, etc.)
• Pronoms: forts i febles
• Quantificadors: numerals i d'altres
• Connectors
• Interrogatius
• Expressions locatives
• Expressions temporals
• Verbs (activitats de lleure, accions quotidianes, feines domèstiques, experiències personals i sentiments, etc.) i temps verbals: present d'indicatiu, imperfet d'indicatiu, passat perifràstic d'indicatiu

Curs, Cursos d'idiomes, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta