Inscripcions

A la Universitat de les Illes Balears (UIB) oferim una gamma selectiva de programes de formació dissenyats específicament per al personal docent i investigador (PDI).

La nostra plataforma està configurada per atendre exclusivament les necessitats del col·lectiu professional.

Conscients de la demanda creixent d'accés inclusiu a l'educació de qualitat, treballam per facilitar l'accés de persones alienes a aquest grup.

Pròximament, facilitarem l'accés a professionals externs a la UIB perquè s'uneixin al nostre entorn d'aprenentatge.

Continuau connectats amb nosaltres per a futures actualitzacions i formau part d'una comunitat acadèmica que abraça la innovació i el coneixement compartit.