Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Any acadèmic 2022-23

Pla d'estudis

Mòdul 1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics

Mòdul 2. La gestió dels interessats del projecte

Mòdul 3. La gestió de la integració del projecte

Mòdul 4. La gestió de l'abast del projecte

Mòdul 5. La gestió del cronograma del projecte

Mòdul 6. La gestió dels recursos humans del projecte

Mòdul 7. La gestió de les comunicacions del projecte

Mòdul 8. La gestió dels costos del projecte

Mòdul 9. La gestió de les adquisicions del projecte

Mòdul 10. La gestió dels riscos del projecte

Mòdul 11. La gestió de la qualitat del projecte

Mòdul 12. El seguiment i el tancament del projecte

Mòdul 13. Eines de gestió de projectes

Mòdul 14. Seminaris i tallers

Mòdul 15. Seguiment del projecte individual

Mòdul 16. La certificació PMP® del PMI®

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presential, Estudi propi
Matrícula oberta