Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Continguts

El curs combina classes pràctiques, visites, conferències i entrevistes amb professionals del sector... Més de 156 hores de formació d'alt nivell!

Mòdul 1: Fonaments i objectius del MICE

- Marc general del sector MICE i els esdeveniments

- El client MICE i principals mercats emissors

- Terminologia del sector MICE

- Marc general: distribució i intermediació

- El paper de l'oficina de congressos (Convention Bureau)

- Emprenedoria en el sector MICE

- Distribució i intermediació en el sector MICE

Mòdul 2: Tipologies d'esdeveniments i actors del sector MICE

- Reunions (meetings), incentius, congressos i convencions

- Esdeveniments musicals i esportius

- Agència emissora i receptora

- MICE inhouse en hotels i altres venues

- Aliments i begudes (Food & Beverage)

- Trasnfers i transports

- Casos pràctics

Mòdul 3: Producció i postproducció d'esdeveniments

- Producció d'esdeveniments

- Gestió i coordinació d'esdeveniments

- Post event & follow up

- Esdeveniments musicals i esportius

- Comercialització d'esdeveniments

- Seguretat en esdeveniments

Mòdul 4: Gestió i administració d'esdeveniments

- Pressuposts i avaluació de costs

- Direcció i organització d'esdeveniments esportius internacionals

- Advertising and media (suports i canals)

- Organització i gestió d'esdeveniments musicals

- Negociació de patrocinis

- Protocol MICE i esportiu

Mòdul 5: Màrqueting i comunicació en el sector MICE

- Comunicació i imatge en el sector MICE

- Creativitat i organització d'esdeveniments com a eina de màrqueting

- Protocol en esdeveniments

- Màrqueting digital i xarxes socials en els esdeveniments

- Venda, promoció i assistència a fires especialitzades

Curs, Educació, Especialista Universitari, Esdeveniments, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presential, Estudi propi, UIBTalent