2021-2022 Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Aquesta formació que es proposa es fonamenta principalment en l'àrea de la Pedagogia Social, tot i que es complementa amb coneixements provinents de l'àmbit jurídic i psicològic.

La intervenció socioeducativa en contextos de justícia juvenil és una intervenció d'una gran complexitat que requereix una elevada especialització per part de tots els agents socials i educatius que treballen amb els menors que compleixen alguna mesura reeducativa.

 

Adreçat a

A graduats en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Dret i altres titulacions de la branca de Ciències Socials i Humanes que puguin tenir relació amb els continguts del curs esmentat. O bé, a estudiants del darrer curs de qualsevol dels graus esmentats.

Curs, Dret, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Presential, Estudi propi
Matrícula oberta