2023-2024 Introducció a l’anàlisi de la biodiversitat a R

La riquesa i diversitat de les espècies varien al llarg del temps i de l'espai, i en funció de factors ambientals i històrics. Aquest curs serveix d'introducció als enfocaments generals que es poden utilitzar a R.

Adreçat a

Estudiants de postgrau i investigadors

Criteris d'admissió

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles es realitzarà l'admissió de l'alumnat a partir de la carta de motivació que presentin a la preinscripció i es valorarà:

- Motivació per fer el curs.
- Aplicabilitat en el seu projecte de recerca immediat o en el futur.

El calendari a aplicar serà:

- 9 de maig fins a dia 9 de juny - matrícula oberta.

- 10 i 11 de juny revisió documental.

- 12 de juny publicació alumnat admès.

- 17 de juny inici del curs.

En cas d'empat entre diferents candidatures s'aplicarà el criteri de data i hora d'inscripció.

Carta de motivació

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

Aquest document el pot pujar  directament a l'aplicatiu de matrícula d'UIBTalent, o bé lliurar-lo a través de correu electrònic a uibtalent@fueib.org

Curs, Educació, Presential, UIBTalent