2023-2024 Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes

Aquest curs es durà a terme en el curs 2024/25. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Aquest curs s'emmarca dins el context dels estudis actuals sobre competències emocionals.

Aporta continguts teòrics i recursos pràctics bàsics per a:

Facilitar l'harmonia i congruència entre pensament, sentiments i conducta a nivell intrapersonal.
Fomentar actituds i comunicació assertives a les relacions interpersonals.
Prevenir i tractar constructivament possibles conflictes propis de les relacions humanes.

Adreçat a

Docents, tutors d'acompanyament, llicenciats o graduats en Psicologia, Filosofia, Pedagogia, Treball Social, Educació Social, Mediació i Ciències de la Salut. També pares, mares i població en general.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Cursos d'especialització, Educació i Psicologia, Educació, Presential, UIBTalent