2023-2024 Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Docents Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Aquest postgrau aporta continguts teòrics i dinàmiques pràctiques per a facilitar l'exercici de les competències emocionals fonamentals. En aquest cas amb una atenció especial a facilitar el benestar i les esmentades competències dins l'àmbit educatiu escolar i familiar, aportant recursos i metodologies per a facilitar els processos d'ensenyament, aprenentatge i convivència.

Afavoreix a més un acompanyament emocional en situacions d'aprenentatge o de crisi i un retorn saludable a la quotidianitat, centrant el focus d'atenció en les aplicacions docents de les competències emocionals.

Aquesta formació té com a objectiu fonamental facilitar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques dels resultats actuals de la recerca científica en competències emocionals, integrant emocions, racionalitat i metodologies des d'una perspectiva interdisciplinària i global. El curs s'articula al voltant d'aportacions teòriques i pràctiques de la Filosofia, la Psicologia de l'Educació, les Neurociències, la Biologia, la Sociologia i l'Educació Social, entre altres, i complementa la part pràctica relativa a les destreses emocionals amb el desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i comprensió de les característiques i necessitats pròpies dels distints cicles educatius i la diversitat de casos, en relació amb aquest tema.

A qui va dirigit?

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social, i la mediació.

A la comunitat educativa en general i als distints sectors de la societat sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats emocionals.

També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per conèixer els continguts i les tècniques del curs; especialment mares i pares que vulguin desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu amb els fills.

En qué consisteix?

A més d'aportar continguts, estratègies, metodologies i tècniques relatives a les habilitats emocionals, aquest curs contempla el món de les emocions i la racionalitat des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària.

En aquest sentit, pretén facilitar també que les persones interessades a transmetre continguts d’educació emocional, a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses emocionals, a fi de servir també amb el propi exemple com a model de referència.

Estructura

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació i Psicologia, Expert Universitari, Humanitats, Presential, Estudi propi