Assajos de nous materials constructius i materials reciclats

Servei dirigit a la realització d'assajos de nous materials constructius, així com materials reciclats. 

Els assajos de materials són les proves la fi de les quals és determinar les propietats dels materials a través d'assajos de diferents tipus: de duresa, radiològics, per ultrasons...

La Universitat ofereix la seva experiència en assaig de materials reciclats i nous materials constructius a través de processos configurables, amb l'objectiu de determinar, des de la seva composició a través de Rajos X fins a la resistència, durabilitat, caracterització dels mateixos, etc.