Esdeveniments

2018

L'objectiu de la jornada fou fomentar la col·laboració entre universitat i empresa i així, aconseguir el desenvolupament de projectes de R+D de manera conjunta entre ambdós agents. Per això, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) donà a conèixer les diferents ajudes vigents en matèria de Transferència de Tecnologia (ToT). Així mateix, diferents grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i empreses de les Illes Balears presentaren els seus resultats i projectes en els quals han estat treballant. Més informació

L'objectiu de la jornada fou mostrar al personal docent investigador, als grups de recerca i als laboratoris les oportunitats existents per aconseguir finançament i avançar en la recerca que es realitza a la Universitat, així com la transferència de resultats tecnològics. Més informació.

L'objectiu principal d'aquest curs fou introduir els participants de la comunitat universitària en el coneixement de les principals vies de protecció, així com les possibilitats existents tenint en compte el tipus de resultat. Més informació.

En la conferència es presentaren les noves tecnologies que canviaren els models de negoci actuals, així com les eines què disposam actualment per crear els negocis del futur. A més, s'oferiren les claus pràctiques per assolir l'èxit en els projectes, proporcionant coneixements, eines i habilitats  útils perquè els assistents puguin prendre bones decisions en el dia a dia. Més informació

Curs adreçat a PDI per aconseguir tenir una primera visió de quines són les passes principals per elaborar un projecte d'innovació que pugui ser objecte de finançament. Més informació

El co-fundador d'Habitissimo va explicar la seva experiència emprenedora, quins obstacles hagué d'enfrontar al llarg de la seva trajectòria i com va sorgir la seva idea d'empresa. Així mateix, explicà com va evolucionar el seu model de negoci i quina estratègia d'internacionalització va seguir. Més informació.

L'objectiu de la jornada fou presentar al personal investigador les diferents vies de transferència per fer arribar a la societat els resultats extrets fruits de la seva recerca. Més informació.

En el marc del t-FORUM Conference 2018, la FUEIB organitzà una activitat de reunions bilaterals entre personal investigadors, persones empresàries i administracions públiques amb l'objectiu de millorar les col·laboracions entre la recerca en turisme, les Adminsitraciones i les empreses. Més informació.

L'objectiu de la jornada es centrà en conèixer les principals característiques de la via de finançament de les deduccions fiscals per a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, així com presentar les mesures i els incentius que des de l'àmbit autonòmic es van implementant per aconseguir una major participació del sector privat en inversions en R+D. Més informació.

2017

Aquesta jornada tingué com objectiu donar a conèixer als grups de recerca i personal investigador de la UIB les diferents oportunitats presents per facilitar l'accés a finançament per a projectes de recerca i de divulgació científica. Més informació 

En el marc del 7è Congrés Internacional de la Societat d'Ecologia de Vector (SOVE), la FUEIB organitzà una activitat de reunions bilaterals entre personal investigador, administradors de salut pública, avaluadors de riscos, organismes de control i responsables de comunicació. Més informació

En aquesta jornada, un representant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) parlà sobre la importància i el valor que té l'estat de la tècnica per a la recerca i donà resposta a les preguntes més freqüents del personal investigador. Més informació.

Aquesta jornada tengué com a objectiu analitzar els nous escenaris i les implicacions econòmiques, legals i geogràfiques de les plataformes d'allotjament turístic. Més informació.

L'objectiu d'aquesta jornada fou donar la informació clau tant a nivell global com local en base a les evidències científiques que es coneixen fins a aquest moment. Més informació.

Aquesta jornada tengué com a principal objectiu informar dels actuals problemes socials, econòmics i ecològics que ens enfrontam i que requereixen la transformació dels nostre entorn. El taller anà dirigit a professionals i estudiants de disseny i planificació, personal consultor de sostenibilitat i professorat de disseny. Més informació.

Aquesta jornada tengué com a objectiu informar dels incentius fiscals i bonificacions del personal investigador que treballa a les empreses, desenvolupant activitats de R+D+i. L'esdeveniment anà dirigit a empreses i interessats del sector. Més informació.

Aquesta jornada tengué com a objectiu informar el personal investigador de la UIB, així com els instituts de recerca i els laboratoris, de les possibilitats que tenen de participar, de forma remunerada, com a experts en un procés de certificació de projectes de R+D+I. Més informació.

Aquesta jornada tengué com a objectiu donar a conèixer a les empreses del sector de l'educació i la tecnologia les línies de recerca i tesis de l'alumnat de doctorat. Més informació

L'objectiu de la jornada és donar a conèixer els diferents instruments de finançament de projectes de recerca en salut, així com els nous esquemes de relació publico-privada com la compra pública innovadora. Més informació.