Santander Explorer "Joves amb Idees"

Explorer "Joves amb Idees" és un programa de suport a l'emprenedoria que té com a objectiu oferir a vint projectes l'oportunitat d'adquirir les competències, habilitats i coneixements necessaris per posar en marxa les seves idees innovadores de negoci mitjançant un itinerari formatiu dissenyat expressament.

Durant 5 mesos es posarà a l'abast de les candidatures seleccionades totes les eines i recursos necessaris per impulsar i fer realitat els seus projectes. Rebran formació centrada en la innovació, gestió empresarial, màrqueting, models de negoci, etc. impartida per experts professionals de tot el país, potenciant els docents i investigadors de la UIB. A més, tendran assessorament personalitzat durant tot el programa per part de membres del SECOT (Associació de Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial).

El projecte guanyador d'Explorer viatjaran a Silicon Valley, meca de la innovació i emprenedoria i, a més, tendrà la possibilitat d'optar a ser un dels tres millors projectes de tot Espanya i aconseguir una dotació econòmica per posar en marxa el seu negoci; 30.000 euros al primer premi, 20 mil al segon i 10.000 euros al tercer. A més, cal destacar el premi Dona; 20.000 euros destinats al millor projecte liderat per una dona. En total, més de 300.000 euros en incentius formatius i premis.

Explorer és molt més que un concurs i va més enllà de poder guanyar un viatge o un premi en metàl·lic. El vertader premi és poder participar, viure l'experiència i aprofitar al màxim els recursos.