UIBcongrés Els Joves Qualificats finalitzen el seu projecte a la FUEIB Aquest programa del SOIB pretén incentivar la inserció laboral de joves aturats amb estudis universitaris

Sis persones joves recentment graduades han passat els darrers 15 mesos a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) com a part del programa SOIB Jove-Qualificats Sector Públic Instrumental/Ajuntaments 2019.

Les sis persones joves s'han distribuït a les àrees de UIBTalent, UIBCongrés, serveis generals, l'Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP). Tots ells compartien un objectiu comú, que és la creació de procediments i mecanismes innovadors per fomentar la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el sector empresarial.

A més, s’han marcat tres objectius principals que havien de complir:

  • Disseny del sistema d'adaptació del talent a les necessitats del mercat laboral mitjançant el desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
  • Disseny de processos de comunicació i transparència amb els usuaris dels serveis i les parts interessades de la FUEIB
  • Disseny de processos interns incorporant la tecnologia i la gestió basada en l'evidència

L’objectiu d’aquest programa és incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Així mateix, se’ls va donar l’oportunitat de conèixer el funcionament del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades.

La contractació d’aquestes sis persones joves ha estat promogut pel SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears) i finançat pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i el Fons Social Europeu (FSE) en el marc de la garantia juvenil. En total, el pressupost amb el qual comptava era de 181.566 euros i la subvenció del SOIB ha estat de 145.252,80 euros.

logos soib qualificats
Data de publicació: 17/07/2020