UIBcongrés La UIB i Ferrer Hotels publiquen un llibre divulgatiu sobre el ferreret L'obra escrita pel doctor Samuel Pinya aplega gairebé quatre dècades d'estudis sobre el ferreret d'una manera molt divulgativa

El passat 19 d'abril a Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'empresa Ferrer Hotels presentaren l'edició del llibre 'El ferreret', una obra escrita pel doctor Samuel Pinya, investigador del grup d'Ecologia Interdisciplinària de la UIB. A l'acte hi participaren el doctor Antoni Martínez, professor emèrit del Departament de Biologia de la UIB; la senyora Claudia Castaño, de Ferrer Hotels; i el senyor Lleonard Muntaner, editor.

El llibre compila la tasca desenvolupada al llarg de quatre dècades d'estudis sobre el ferreret d'una manera molt divulgativa. Emprant un llenguatge planer, el doctor Pinya dóna a conèixer una de les joies de la biodiversitat balear. Tot en conjunt és un llibre pensat per donar a conèixer a la població en general la història del ferreret amb una perspectiva divulgativa i amb l'única finalitat de promoure l'estima cap a la biodiversitat insular.

L'edició del llibre ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració signat l'any 2016 entre la Universitat i Ferrer Hotels per a la realització d'activitats científiques i divulgatives adreçades a la conservació de la biodiversitat.

Cooperació social

El ferreret és una espècie endèmica de Mallorca, per la qual cosa no es pot trobar a cap indret més del món. Actualment el ferreret es troba en perill d'extinció i està inclòs al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. La col·laboració de Ferrer Hotels i la Universitat de les Illes Balears contribueix a la conservació d'aquesta espècie emblemàtica, a través d'una tasca de generació d'informació útil per a la seva gestió i a través de l'educació ambiental.

El doctor Pinya participa activament en la conservació i el seguiment del ferreret conjuntament amb el Servei de Protecció d'Espècies des de fa més de quinze anys. Durant aquest temps es doctorà per la UIB amb la tesi «Biología y conservación del ferreret, Alytes muletensis», i avui en dia continua estudiant-ne les poblacions i realitzant-ne el seguiment.

Ferrer Hotels és un notable exemple de la col·laboració de les empreses amb la Universitat de les Illes Balears, i més concretament amb el Grup d'Ecologia Interdisciplinària, dirigit pel doctor Gabriel Moyà Niell. Des de fa quasi tres anys l'empresa hotelera finança la realització d'estudis sobre ecologia de conservació del ferreret, un petit amfibi endèmic de Mallorca, així com altres activitats de caràcter educatiu i divulgatiu.

Amb el suport de Ferrer Hotels, el doctor Samuel Pinya i el seu equip de col·laboradors del Grup d'Ecologia Interdisciplinària estan estudiant l'ecologia d'aquest amfibi que habita els canons càrstics de la serra de Tramuntana. Aquests ecosistemes són els únics hàbitats naturals on podem trobar el ferreret. Des del seu descobriment (a finals dels anys setanta) fins a l'actualitat és objecte de conservació per part del Govern de les Illes Balears, i és considerada una espècie prioritària de conservació.

Data de publicació: 07/06/2018