UIBcongrés Nova convocatòria de projectes CaixaImpulse 2017 Programa per fomentar la transferència de resultats de recerca als sectors de la biotecnologia, les ciències de la vida i la salut

L'objectiu de la convocatòria és el foment d'actuacions en matèria de transferència de coneixements dins de l'àmbit de la biotecnologia i de les ciències de la vida, a través d'acords de llicència o de creació de spin-off.

El programa va dirigit a projectes d'Universitats o centres de recerca, liderats per titulats universitaris, professors, doctors i grups de recerca que vulguin transferir un resultat protegit o susceptible de protecció provinent de la seva activitat de recerca i innovació, a través de la creació de spin-off o acords de transferència. 

El programa ofereix un servei de suport proporcionant formació, mentoring i assessorament d'experts, així com activitats de networking amb empreses del sector, investigadors i emprenedors, per promoure el desenvolupament d'un pla de valorització, pla d'empresa o de comercialització i crear oportunitats de negoci i cooperació. 

Els beneficiaris de l'ajut són les universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l'activitat principal de les quals sigui la recerca.

Aquestes entitats han de ser propietàries o copropietàries dels actius protegits o protegibles resultants de la recerca i objecte del pla de valorització. 

Termini de la convocatòria: 15 de març de 2017

Data de publicació: 01/02/2017