UIBcongrés Convocatòria d'ajuts per activitats de R+D+I de PIMEs Convocatòria del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per a activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació

L'objecte de la convocatòria és el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.

Les àrees estratègiques considerades d'especial interès i rellevància són:

  • La ciència i la tecnologia marina
  • Les ciències biomèdiques
  • Les ciències de la salut
  • El turisme
  • El medi ambient
  • Els continguts digitals basats en el coneixement

Les entitats que poden beneficiar-se dels ajuts de la convocatòria són: 

  • Petita o mitjana empresa (PIME)
  • Associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte la recerca, el desenvolupament tecnològic i/o la innovació

Queden expressament excloses de la convocatòria les administracions públiques i els col·legis professionals. 

Termini de la convocatòria: 30 de setembre de 2017

Data de publicació: 05/09/2017