Programa SOIB JOVE-UIB Qualificats del Sector Públic

Contractació de joves titulats

Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per incentivar la contractació en pràctiques per part de la UIB de persones joves desocupades amb estudis universitaris o de formació professional superior, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L'objectiu del programa del SOIB Jove - Qualificats del Sector Públic és que els més joves de 30 anys amb un alt nivell de qualificació puguin tenir una primera experiència professional de qualitat mitjançant un contracte de pràctiques. 

Persones desocupades d'entre 18 i 30 anys, amb els requisits següents:

 • Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació al SOIB
 • Estar inscrit en el Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la UIB
 • Mantenir els criteris de l'art. 105 de la Llei 18/2014
 • Tenir un títol universitari o de formació professional de grau superior
 • Complir els requisits per poder ser contractat en pràctiques (art 111 del TRLET)
 • Fer les declaracions responsables corresponents: no estar incurs en incompatibilitats, declarar els ajuts, comprometre’s a  firmar el contracte, etc.

A la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades.

Els contractes han de començar entre el 7 i el 15 de setembre de 2017 i tindran una durada de 15 mesos.

 

A partir de dia 27 de juliol s'aniran publicant les diferents ofertes de feina al tauler del DOIP

Aquestes ofertes estaran vinculades a la resolució favorable del SOIB. 

Calendari ofertes per la UIB:

 • 1 setembre: tots els candidats interessats han d'estar donats d'alta al SOIB com a demandants d'ocupació, al DOIP i al sistema de Garantia Juvenil (cal tenir molt en compte que la inscripció a Garantia Juvenil es fa efectiva uns 3 dies després d'haver fet la inscripció).
 • 4 setembre (fins a les 12 hores am): darrer dia per rebre candidatures a cada oferta publicada al DOIP. Per tant els candidats s'hauran d'haver d'inscrit a l'oferta que els interessi del seu perfil.
 • 5 setembre (fins a les 20 hores): els responsables de cada oferta (grup de recerca o serveis de la UIB) han d'enviar un correu electrònic amb un màxim de 3 candidats per ordre de prioritat al DOIP a doip@fueib.org
 • 6 de setembre (a les 8 hores del matí): Es reuneix la comissió SOIB-UIB per tramitar i valorar totes les candidatures.
 • 6 i 7 setembre: el SOIB valida que els candidats compleixin tots els requisits.
 • Del 8 al 14 setembre: El Servei de Nòmines i Seguretat Social de la UIB prepara TOTS els contractes, seg. Social, etc.
 • 15 setembre: INICI TOTS ELS CONTRACTES.

Calendari ofertes per la FUEIB:

Aquestes ofertes ja surten publicades al DOIP per captar candidatures però serà el SOIB qui farà la gestió i publicació oficial; cal estar pendents del SOIB.