Curso de Lengua de Signos Española A1

·       Marina Horrach Moll. Federació de Persones Sordes de les Illes Balears.

·       Lluís Barceló Coblijn. Deptartamento de Filologia Catalana i Lingüística General, UIB.

A distancia, Centros educativos, Curso, Cursos de especialización, Educación, Educación y Psicología, Presencial, UIBTalent