Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Horari

Dijous i divendres de 16 a 19 hores.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit a un mínim del 80 per cent de les classes de cada mòdul i haver participat en un mínim de 4 dels 15 fòrums de discussió en línia que es posaran a la disposició de l'alumnat.

El sistema d'avaluació consistirà en un test final a cada un dels mòduls (3 tests en total) i un treball al final del curs.

Per a poder aprovar, cal que la mitjana dels tres tests sigui superior a 5.

El curs es donarà per finalitzat el 29 de abril (1a convocatòria) o el 31 de maig de 2023 (2a convocatòria) amb el lliurament del treball final.

 

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà.

Modalitat

Presencial, al voltant del 70% de les classes seran presencials i un 30% en línia, principalment les classes de les i els docents que són de fora de Mallorca

S'impartirà amb presencialitat virtual síncrona pels alumnes de fora de Mallorca

Curs, Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial