Curs de Direcció de Projectes basat en PMBOK - Exclusiu per a treballladors de la Indústria Nàutica 2021/22

Continguts

 • La gestió de projectes. La guia del PMBOK® (2 hores)
 • La gestió de la integració del projecte (1 hora)
 • La gestió de l'abast del projecte (3 hores)
 • La gestió dels interessats en el projecte (3 hores)
 • La gestió de les comunicacions del projecte (1,5 hores)
 • La gestió del cronograma de planificació del projecte. Eines de gestió de tasques (9 hores)
 • La gestió dels recursos del projecte (3 hores)
 • La gestió de les adquisicions del projecte (1,5 hores)
 • La gestió de la qualitat del projecte (3 hores)
 • La gestió dels riscs del projecte (3 hores)
 • La gestió dels costs del projecte (3 hores)
 • El seguiment del projecte (2 hores)
 • El tancament del projecte (1 hora)
 • Avaluació/consolidació/retrospectiva (2 hores)
Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial