Expert Universitari en Normativa d’Habitatges d’Ús Turístic. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Programa

Els alumnes que realitzin aquest curs rebran 50 hores de formació específica que els permetrà conèixer el funcionament i la normativa d'habitatges d'ús turístic:


Mòdul I. Marc regulador (4 hores presencials)   

 • Qüestions normatives del turisme i l'habilitatge vacacional
 • La discrepància entre la Llei d'arrendaments urbans i la Llei del turisme, marc normatiu adequat

Mòdul II. Territori i planificació (4 hores presencials)  

 • La zonificació i els plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT): eines geogràfiques per ordenar el turisme
 • Gentrificació i externalitats negatives del turisme

Mòdul III. Drets i economia (4 hores presencials)  

 • Constitució econòmica i habitatge vacacional: propietat, llibertat d'empresa, dret a l'habitatge
 • L'habitatge vacacional en l'economia espanyola i de les comunitats autònomes

Mòdul IV. Gestió d'altres (4 hores presencials)

 • Alta d'habitatges: declaració responsable d'inici d'activitat (DRIAT) i normativa balear
 • Altes i registre: casos pràctics

Mòdul V. Activitat administrativa (4 hores presencials)

 • L'Administració com a creador i aplicador del Dret turístic
 • Control i inspecció de l'oferta d'habitatges

Mòdul VI. Competència i urbanisme (4 hores presencials)

 • Competència i habitatges vacacionals
 • L'urbanisme i les seves restriccions a l'habitatge vacacional

Mòdul VII. Màrqueting/comercialitzadors i delictes (4 hores presencials)

 • Comercialització: channel manager / revenue...
 • Delictes en l'habitatge i la seva comercialització

Mòdul VIII. Normativa de les CA i plataformes (4 hores presencials)

 • Una valoració de les diferents normatives autonòmiques
 • Responsabilitat de les plataformes

Mòdul IX. Recursos i reclamacions (4 hores presencials)

 • Reclamacions internacionals de deutes i danys
 • Recursos a les actes d'inspecció

Mòdul X. Policia i convivència (4 hores presencials)

 • Funcions i actuacions de policia davant el desordre i falta de convivència
 • Comunitats de veïns i aplicació de la Llei de propietat horitzontal

Mòdul XI. Fiscalitat (4 hores presencials)

 • Esquema de fiscalitat de l'habitatge
 • El model 179

Mòdul XII. Impost de turisme sostenible i conclusions (4 hores presencials)

 • Presentació i liquidació de l'impost balear sobre estades
 • Conclusions i exposicions
Curs, Dret, Educació, Empresa, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Semipresencial, UIBTalent