Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preu

Gràcies al finançament de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esport del Govern de les Illes Balears, el preu del curs serà de 500 euros.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui impartir.

Només es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial