Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Direcció

 • Josep Lluís Oliver Torelló. Professor titular de Pedagogia Social i degà de la Facultat d'Educació

Coordinació

 • Maria de Lluc Nevot Caldentey: graduada en Treball Social i Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menores i Família por la Universitat de les Illes Balears.
 • Lidia Sánchez Prieto. Llicenciada en Psicologia per la UIB. És psicòloga general sanitària. Treballa com a psicoterapeuta a l'Institut Clínic Manacor, amb especialització en trastorns emocionals, trastorns de la conducta alimentària i trastorns de la personalitat

Professors

 • Álvarez, Severino. Llicenciatura en Psicologia. Màster en Psicologia General Sanitària. Director dels CS Es Fusteret i Mussol de la Fundació s'Estel.
 • Amengual, Francesca. Diplomatura en Treball Social. Màster en Mediació Familiar. Cap de Servei del Servei d'execució de mesures de justícia juvenil de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies
 • Arranz Cordovés, María. Grau en Teràpia Ocupacional. Psicomotricista. Màster en Salut Mental.
 • Borràs, Humberto. Llicenciatura en Psicologia. Diplomatura en Psicologia i Empresa. Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Gerent de Talenthum Consultores.
 • Campoy Carrasco, Marcos. Llicenciatura en Pedagogia i Psicopedagogia. Professor Associat Universitat de les Illes Balears. Director del centre Socioeducatiu 'Es Pinaret'
 • Díaz Cappa, José. Fiscal coordinador a la Fiscalia Superior de les Illes Balears. Fiscal coordinador delegat de la Secció de Criminalitat Informàtica; fiscal coordinador delegat de la Secció de Menors (reforma i protecció); fiscal coordinador delegat de la Secció per a la Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació, i fiscal coordinador del Sistema d'Informació del Ministeri Fiscal (SIMF) a les Illes Balears. Professor associat de Dret Penal a la UIB.
 • Fernández, Míriam. Llicenciada en Psicologia per la UIB. Màster en Psicologia General Sanitària. Treballa, des del 2001, al CS Es Pinaret com a educadora, psicòloga i, des de 2009 a l’actualitat, com a coordinadora de processos de menors.
 • Galan, Ana B. Diplomatura en Educació Social. Màster en Criminologia. Treballadora del centre socioeducatiu Es Pinaret i des del 2013 forma part de l’equip de tutores de processos de menors.
 • Jimeno Beltrán, Teresa. Metgessa psiquiatra. Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA). H. U. Son Espases. Coordinadora de la Unitat d’Hospitalització i Hospital de Dia IBSMIA. Consulta específica de Salut Mental de menors infractors de l’IBSMIA. Especialista Universitari en Salut Mental en la pràctica clínica. Màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva. Especialització en Psiquiatria Forense. Màster en Gestió Clínica i Sanitària en Salut Mental.
 • Llabrés, Eva. Diplomatura en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears. Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Famílies. Expert universitari en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere. Expert universitari en Delinqüència Juvenil i Dret Penal del Menor.
 • Mas, Damiana. Llicenciatura en Psicologia. Expert Universitari en Estudis Psicosocials de la Violència de Gènere. Expert en Criminologia i Psicologia Criminològica. Especialista en Psicologia en l’àmbit Penitenciari i Judicial. Treballa, des del 2009, a la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, com a educadora i psicòloga en diferents CS i com a coordinadora de l’àrea de gestió d’incidències en el CS Es Pinaret, i actualment és subdirectora i gestora de l’àrea d’incidències.
 • Mas Gómez, Gabriel. Llicenciatura en Dret. Coordinador de l’àrea jurídica i de gestió de personal del CS Es Pinaret. També ha treballat com a subdirector, i des del 2017 és coordinador del programa d’assistència jurídica per a menors interns.
 • Mas Perelló, Mateu. Diplomatura en Educació Social. Postgrau en Treball Social i Educatiu amb Immigrants. Postgrau en Resolució de Conflictes Familiars i Educatius. Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador Social en els Centres Educatius. Ha treballat com a educador social al CS Es Pinaret, com a preparador laboral a Estel de Llevant i com a tècnic en ocupació i mercat laboral al SOIB. Actualment, és educador social del Servei de Mesures Judicials no Privatives de Llibertat, a la DGMF del GOIB.
 • McGrath, Kieran. Llicenciatura en Dret i màster en Treball Social Clínic. El 2008 va posar en marxa a Palma el projecte d’avaluació i tractament d’adolescents ATURA’T, de la Direcció General de Menors i Famílies del Govern de les Illes Balears. Consultor i especialista a Irlanda i Espanya.
 • Muñoz Rico, Antonio J. Diplomatura en Educació General Bàsica. Llicenciatura en Ciències de l’Educació. Màster en Intervenció Eductiva en Contexts Socials, especialitat en menors en risc d’exclusió.
 • Paniza, Antònia. Professora titular d’universitat de Dret Civil i magistrada suplent de l’Audiència Provincial de les Illes Balears des de l’any 2006. Vocal del Consell Assesor de Dret Civil Balear. Fou directora del Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB. Actualment, és Secretària General de la UIB i professora al màster en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família.
 • Rado, Enric. Llicenciatura en Psicologia. Màster en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives, i postgrau de Reestructuració Cognitiva. Postgrau d’Actualització en Psicopatologia Clínica. Des del 2001 ha ocupat diversos llocs de feina al CS Es Pinaret, com a educador social, psicòleg i director. A l’actualitat i des de 2011, és tècnic superior dels Serveis Generals de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel.
 • Redondo, Santiago. Doctor en Psicologia i professor titular del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. També és professor de Criminologia Clínica en els estudis de Criminologia i Política Criminal de la mateixa universitat.
 • Ribas Galumbo, Elisa. Llicenciatura en Psicologia. Expert Universitari en Avaluació i Intervenció en Maltractament i Abús Sexual Infantil. És psicòloga a la Fundació s’Estel des de l’any 2001. Atenció a menors infractors al CS Es Pinaret, atenció a menors víctimes d’abús sexual a la Unitat de Tractament d’abús sexual infantil i atenció a adolescents amb conductes d’abús sexual al programa ATURA’T. Professora associada a la UIB.
 • Vaquero, Margarita. Diplomatura en Magisteri (especialitat d’Educació Física). Tècnica superior en Mediació Familiar i en Intervenció Psicosocial amb Col·lectius de Risc. Des del 2008 és treballadora al CS Es Pinaret i des del 2016 és coordinadora del programa de continguts d’aquest mateix centre.
 • Vidal Lara, Bernat M. Llicenciatura en Psicologia. Expert Universitari en Dret de Família. Professor associat de Conducta Delictiva al grau de Treball Social de la UIB. Des del 2001 ha treballat al CS Es Pinaret com a educador, psicòleg, subdirector i director. Actualment, ocupa el lloc de feina de psicòleg.
Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial