Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS) MODALITAT PRESENCIAL

Preu

Matrícula: 350€, poden pagar-se amb targeta de crèdit online o realitzar un ingrés bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial