Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS) MODALITAT PRESENCIAL

Horari

El curs es durà a terme del 14 d'octubre de 2019 al 3 de març del 2020, els dilluns i els dimarts de 18 a 21 hores.

Avaluació

Per a poder ser avaluat, cal haver assistit a un mínim del 80 per cent de cada una de les assignatures.

L'avaluació es farà a partir dels exercicis fets durant les sessions i la realització del treball de fi de curs.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs per a la modalitat presencial seran el català i el castellà.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial