Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS) MODALITAT PRESENCIAL

Programa

Aquest curs està compost pels tres mòduls que es detallen a continuació:

Mòdul I: Contextualització

 1. Marc conceptual. La perspectiva de gènere
 2. Marc legal

Mòdul II: Àmbits i contextos

 1. Els prostituïdors
 2. Contexts
 3. Prostitució deslocalitzada - descentralitzada
 4. Tràfic de persones: situació actual i marc d'intervenció a les Illes Balears
 5. Tràfic de persones i migracions internacionals
 6. Explotació sexual comercial en la infància i adolescència
 7. Tracta de menors amb finalitat d'explotació sexual

Mòdul III: Intervencions

 1. Treball en xarxa
 2. Processos d'intervenció social amb persones en situació de tràfic i prostitució
 3. Detecció, identificació i assistència amb adolescents
 4. Pornografia i canvis en les relacions interpersonals
 5. Educació afectivosexual
 6. Salut i prostitució
 7. Estratègies de comunicació
Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial