Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de la UIB (19 ECTS)

Horari

Els dimarts i dijous de 17.30 a 21.30 hores des del 29 d'octubre del 2019 fins a març de 2020.

Avaluació

L'avaluació d'aquest postgrau es farà mitjançant la participació a classe, la resolució d’exercicis, la contribució activa en la discussió de casos i un projecte final. La titulació requereix, a més de la dedicació i el treball autònom, el compliment d’una assistència mínima del 80 per cent durant el curs per obtenir el títol.

Idioma

El idioma vehicular del curs serà el castellà.

Quines sortides professinals tendré?

Podràs desenvolupar la teva carrera professional a una PYME, gran empresa, Start-Up o projecte emprenedor.

Llocs de feina més comuns:

  • Director de comunicació digital.
  • Gestor de comunicació digital.
  • Responsable de projectes web.
  • Community manager.
  • Consultor SEM, SEO.
Curs, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Márqueting, Noves tecnologies, Presencial, UIBTalent, Xarxes socials