Curs d’Actualització Universitària en Salut, conciliació i noves tecnologies com àmbits socials d’aplicació de la perspectiva de gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

Preus i terminis de pagament

El curs té un preu de 285€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

A distància, Centres educatius, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Humanitats, Igualtat, Psicologia educativa