Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS). EDICIÓ MALLORCA 2019/20

Preus i condicions de pagament

Matrícula: 650€.

El pagament es pot fraccionar en dos terminis: 350 euros en el moment de formalitzar la matrícula i 300 euros al mes d'abril.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Presencial