Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Direcció i professorat

Direcció

Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic de Dret Administratiu de la UIB.

Coordinació

Jaume Munar Fullana, cap del Servei Jurídic d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca.

Professorat

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en matèria urbanística i d'ordenació del territori. Es tracta d'un conjunt variat de catedràtics i professors universitaris, arquitectes, advocats, magistrats, secretaris d'ajuntament i funcionaris, que han estat seleccionats en funció de la seva especialització i el coneixement de la matèria específica que han d'impartir al curs.

 

La llista no exhaustiva de professors és la següent:

Avel·lí Blasco Esteve, Jaume Munar Fullana, Fernando López Ramon, Onofre Rullan Salamanca, Joana M. Socias Camacho, Gabriel Garcias Planas, Victoria E. Combarros, José Á. Torres Lana, Bartomeu Trias Prats, Mariano Socias Morell, Bartomeu Tugores Truyol, Joan Alemany Garcias, Luciano Parejo Alfonso, Pere Aguiló Monjo, Josep A. Aguiló Oliver, Miquel Barceló Llompart, Fernando Berenguer Reula, Elisenda Boet Domènech, Jaume Carbonero Malbertí, Francisco A. Cholbi, Josep A. Giménez Serra, Maite Torres Torres, Mariano Gual de Torrella, Antoni Ramis Ramos, M. José Gil Díez-Ticio, Gabriel Buades Crespí, Gerardo Roger Fernández, Pere A. Mas Cladera, Antonio Giner Gargallo.

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent