Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any acadèmic 2019-20

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propio de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada
  • "Diploma Universitari de Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma de Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes sense accés a la Universitat.
A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Conveni, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari