Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Aplicada a l'Esport. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Horari

Essent que és un curs online, l'horari és totalment flexible. Sols s'han de presentar les activitats o fer els examens en les dates fixades al calendari inicial del curs.

Avaluació

Es realitzen activitats d'avaluació mitjançant proves objectives realitzades a la mateixa plataforma en línia i s'elabora un treball final del curs.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari