Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Horari

El curs es realitzarà d'octubre de 2019 al mes d'abril de 2020. Els divendres de 17.30 a 20.30 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores.

Avaluació

L'avaluació final es basarà en la participació activa a les diferents propostes del curs, així com el lliurament d'una carpeta d'aprenentatge i la realització d'exercicis pràctics no presencials de cadascun dels mòduls.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent