Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS). Any acadèmic 2019-20

Matrícula: 5.500 euros. L'assignatura de Comptabilitat General es convalida automàticament pels alumnes titulats en 'Administració i Direcció d'Empreses'; per tant, aquests alumnes no l'han de cursar, i la matrícula per ells serà de 5.200€.

  • El pagament es pot fraccionar en tres terminis: 1.000€ en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis més als mesos de novembre de 2019 y febrer de 2020.
  • Hi ha la possibilitat de matricular-se només a assignatures concretes; pots consultar el preu al document adjunt. La matrícula de les assignatures soltes es pot formalitzar fins 3 dies abans de l'inici de cada assignatura
  • Es farà un 10% de descompte als col·legiats de COTME, CEIB o ICAIB que ho acreditin en el moment de formalitzar la matrícula i sempre que n'hi hagi un mínim de dos de cada col·legi que es matriculin al curs complet.
  • Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial