Especialista Universitari en Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS). Any acadèmic 2020/21

Titulacions

  • «Especialista Universitari en Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per als alumnes amb titulació universitària reglada.
  • «Diploma Universitari d'Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per als alumnes que han superat les proves d'accés a la Universitat.
  • «Diploma d'Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per als alumnes que no han superat les proves d'accés a la Universitat.         
Curs, Educació, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial, UIBTalent