Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Titulacions

Una vegada finalizat el curs, els alumnes que el superin rebran la següent titulació:

"Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)", per a alumnes que tinguin titulació universitària reglada.

"Diploma Universitario de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)", per a alumnes que tinguin accés a la Universitat.

"Diploma de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)", per a alumnes sense accés a la Universitat.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial, UIBTalent