2022-2023 Examen lliure de Català C1 (novembre de 2022)

Examen lliure de llengua catalana. Nivell C1. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els cursos i els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç

SOLUCIONARI Qualificacions provisionals prova escrita C1

Sol·licitud de revisió prova escrita C1

Actualment no pot emplenar aquest formulari. Podrà fer la sol·licitud el 22 de novembre.
Exàmens d'idiomes, Presencial