Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Programa

Aquest curs està compost pels tres mòduls que es detallen a continuació:

Mòdul I: Contextualització

 1. Marc conceptual. (6 hores)
 2. Marc legal: estàndards internacionals i models normatius nacionals (6 hores)
 3. Marc legal: la seva aplicació a la pràctica (6 hores)

Mòdul II: Àmbits i contextos

 1. Investigació en prostitució i tracta (3 hores)
 2. Contexts (6 hores)
 3. Prostitució deslocalitzada - descentralitzada (6 hores)
 4. Tracta de persones: situació actual i marc d'intervenció (6 hores)
 5. Tracta de persones i migracions internacionals (6 hores)
 6. Explotació sexual comercial en la infància i adolescència (6 hores)
 7. Explotació sexual infantil i processos de captació (6 hores)
 8. Els prostituïdors (6 hores)
 9. Treball en xarxa (6 hores)

Mòdul III: Intervencions

 1. Els prostituïdors (6 hores)
 2. Processos d'intervenció social amb persones en situació de tracta amb fins d'explotació sexual (6 hores)
 3. Intervencions amb persones LGTBI en situació de prostitució (3 hores)
 4. Veus plurals de les protagonistes (6 hores)
 5. Detecció, identificació i assistència amb adolescents (6 hores)
 6. Pornografia i canvis en les relacions interpersonals (6 hores)
 7. Educació afectivosexual (6 hores)
 8. Salut i prostitució (6 hores)
 9. Estratègies de comunicació (6 hores)
Curs, Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial