Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes

Horari

Dimecres de 18 a 21h, des del 5 d'octubre fins al 14 de desembre de 2022.

Objectiu

Conèixer i practicar les tècniques i dinàmiques per a la relaxació, el diàleg assertiu i la solució pacífica dels conflictes.

Metodologia

Sessions de 3 hores, dividides en dues parts: una teòrica i una pràctica.

Teòrica: explicació de cada tema, profunditzant a més en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

Avaluació

Serà continuada i tindrà en compte l'assistència, més la presentació oral o escrita breu de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Presencial, UIBTalent