2021-2022 Curs Català nivell C1 - intensiu juliol

Forma't per superar la prova de nivell C1 de català!

T'oferim un curs presencial de 60 hores de durada on treballaràs el contingut del nivell C1 per ser capaç de comprendre una àmplia gamma de texts llargs i complexos, i de reconèixer-ne el sentit implícit. Per poder-te expressar amb fluïdesa i espontaneïtat, i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Aprendràs a produir texts clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos. Així mateix, aprofundiràs en els coneixements dels referents i dels comportaments socioculturals més rellevants dels territoris de parla catalana, tant dels referents culturals (història i literatura, esdeveniments i personatges de la vida social i cultural...), com dels sabers i comportaments socioculturals relacionats amb les condicions de vida i l'organització social (malnoms, tractaments protocol·laris, gastronomia, món laboral, commemoracions relacionades amb diferents col·lectius socials...) i amb les relacions interpersonals (relacions entre classes socials i generacions, convencions en els texts que s'adrecen a l'Administració, associacions de professionals, integració social de diferents col·lectius...). També seràs conscient de la variació lingüística i dels diferents nivells de formalitat, i tenir el coneixement i les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua (per exemple, ha de reconèixer un ampli repertori d'expressions idiomàtiques i col·loquials; ha d'adoptar un registre adequat a les circumstàncies sense mesclar-lo amb altres; ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i efectiva, incloent-hi els usos emocionals, al·lusius i humorístics...)

Prova lliure

El curs no inclou la realització de la prova lliure, en cas que vulguis fer-la, caldrà que formalitzis la matrícula entre el 16 i el 22 de juny de 2022

Pots consultar tota la informació a aquest enllaç

Opuscles de nivell C1

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix inclouen l'estructura, la valoració de la prova i un model de prova.

Podreu consultar opuscles de nivell i models oficials d'exàmens al següent enllaç

Els cursos i els exàmens de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Cursos d'idiomes, Presencial